Mang Inasal Philippines 6.96

3.6 star(s) from 2209 votes
Unit 613, 6/F, Globe Telecom Plaza II, Pioneer Highlands Condominium, Pioneer cor. Madison sts.
Mandaluyong, 1550
Philippines

About Mang Inasal Philippines

Mang Inasal Philippines Mang Inasal Philippines is one of the popular place listed under Restaurant/cafe in Mandaluyong , Food & Restaurant in Mandaluyong ,

Contact Details & Working Hours

Details

Mang Inasal House Rules (English)

Welcome to the official Facebook Page of Mang Inasal Philippines, Inc.!

We invite you to leave a comment, photo, or video, share posts, and interact with Mang Inasal and other fans of the page.

Although we greatly appreciate various interactions in our page, Mang Inasal has a few guidelines to ensure the proper use of this page. Mang Inasal Philippines, Inc. reserves the right to remove posts that contain any of the following:
• Abusive, defamatory, offensive, and vulgar comments towards any person, company, or group.
• Disparage any race/ethnicity, religion, gender, nationality, or political beliefs
• Fraudulent, misleading, and unlawful information
• Posting controversial, off-topic, or irrelevant messages that lead to the disruption of on-going discussions. (Trolling)
• Repetitive and similar posts (spamming)
• Solicitation of goods or services.
• Posting of any personal information including, but not limited to, email address, phone number, and/or home address.

By posting or sharing content in this page (including, but not limited to comments, photos, and videos), Mang Inasal Philippines, Inc. and its affiliates are given a royalty-free license to use your content, without any obligation to you.

The Mang Inasal Philippines Facebook Page was created to provide a venue for fans to share and discuss about the products and services of Mang Inasal Philippines, Inc.

Mang Inasal Philippines, Inc. does not endorse any opinions expressed by fans within this Page. Any content (including, but not limited to comments, photos, and videos) uploaded by anyone other than Mang Inasal Philippines, Inc. or its affiliates is the responsibility of the user who posted the content.

These house rules are subject to change without prior notice.

Mang Inasal House Rules (Filipino)

Welcome sa official Facebook Page ng Mang Inasal Philippines, Inc.!

Iniimbita namin kayong mag-iwan ng comment, photo o video, mag-share ng posts at makipag-interact sa Mang Inasal at sa iba pang fans ng page.

Bagama’t ikinasasaya namin ang pakikipag-interact niyo sa aming page, may ilang paalala lamang ang Mang Inasal upang masiguradong maayos ang paggamit nito. Pwedeng tanggalin ng Mang Inasal Philippines, Inc. ang mga post na naglalaman ng alinman sa mga sumusunod na bagay:
• Pambabastos, pagmumura o panlalait sa kahit sinong tao, kahit anong kumpanya, o kahit anong grupo
• Paninira sa lahi, relihiyon, kasarian, kabansaan o politikal na paniniwala ng iba
• Hindi makatotohanang impormasyon
• Pagsisimula ng gulo o sadyang paggulo ng pag-uusap
• Sunud-sunod o pare-parehong nilalaman (spamming)
• Paghihingi o pag-promote ng anumang bagay o serbisyo mula sa ibang tao o kumpanya
• Pagsabi ng personal na impormasyon tulad ng email address, contact number o tirahan.

Sa pag-post ng anumang nilalaman (kasama ang, pero hindi limitado sa comment, photo o video), ang Mang Inasal Philippines, Inc. at mga ahensiyang kasama nito ay binibigyan mo ng permission na gamitin ang impormasyong ito sa anumang paraan na gusto nito.

Ang page na ito ay itinayo para maghatid ng balita at mapag-usapan ang mga produkto at serbisyo ng Mang Inasal Philippines, Inc. Hindi mananagot ang iniendorso ng Mang Inasal Philippines, Inc. at ang mga ahensiyang kasama nito ang anumang nilalaman (kasama ang, pero hindi limitado sa comment, photo o video) na ipinadala ng mga user.

Ang house rules na ito ay pwedeng baguhin anumang oras nang walang paunang pasabi.

Map of Mang Inasal Philippines

Updates from Mang Inasal Philippines

Reviews of Mang Inasal Philippines

   Loading comments-box...